Ceník

Vstupní vyšetření a ošetření přístrojem firmy EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master


- vstupní anamnéza, vyšetření úrovně dentální hygieny pomocí indexů a stanovení diagnózy vedoucí k následné terapii

- instruktáž zubní hygieny s nácvikem vhodné metody čištění zubů

- doporučení vhodných pomůcek k čištění zubů a mezizubních prostor,

- detekce plaku, AirFlow, odstranění biofilmu, pigmentací a zubního kamene technologií

Piezon® NO PAIN,

- fluoridace.

*1 590 Kč

Kontrolní vyšetření a ošetření přístrojem EMS AIRFLOW® Prophylaxis Master

- Vyšetření pomocí indexů,

- remotivace a reinstruktáž dentální hygieny,

- případné doodstranění zubního kamene a pigmentací,

- fluoridace

*1100 Kč

Základní parodontologické vyšetření a ošetření

- Stanovení CPITN indexu,

- odstranění zubního kamene,

- deep scaling (hloubkové odstranění zubního kamene), ohlazení kořene, výplach 3%H2O2,

0,12%CHX, depurace, polishing, povrchová anestezie.

- Počet návštěv záleží na stavu parodontu. U tohoto ošetření se cena odvíjí od ošetření

klasického nebo ošetření přístrojem firmy EMS.

*1 300 Kč

PCR diagnostika

- Molekulární DNA typizace bakteriálních patogenů.

*790 Kč

Ordinační bělení

- Intenzivní bělící kúra bezpečnou technologií Beyond Max 5 (3x 15-20 min) Zahrnuje:

přípravu, ochranu dásní pryskyřicí LiquidDam, jednorázové pomůcky, bělící agens

*3400 Kč

Domácí bělení

- Zahrnuje přípravu na 2 otisky pro bělení, zhotovení individuálních nosičů bělícího gelu, 4

tuby bělícího gelu.

- Opalescence 

*6400 Kč

Zubní šperk

- Neinvazivní aplikace zubního šperku.

*800 Kč

*Veškeré ceny se odvíjí od stavu chrupu.